تبلیغات


بانك سامان : 6219861001746667

  بانك پارسیان :7311-3864-0610-6221

بانك پاسارگاد :6902-1390-2910-5022

دارنده حساب : رسول هاشمی

بعد از واریز به حساب شماره فیش واریزی و تاریخ واریز رو برای ما ارسال كنید

و برای كارت به كارت هم شماره كارت خودتون و تاریخ كارت به كارت كردن رو برای من ارسال كنید

 ایمیل : Info.coolwallpapers@yahoo.com